logrende skotte hø_.gif

Opdræt

th_crni-1.gif
overf%C3%B8rsel+fra+mobil+april+2015+965

Der er flere faktorer, som vi synes, bør gøre sig gældende, når man starter med at opdrætte racehunde - det kan faktisk siges om al form for avlsarbejde.

 

Du har et ansvar overfor selve racen - i det her tilfælde at skotten vedbliver med at være den forholdsvis sunde race, den er - at man forsøger at undgå sygdomme og fejl - d.v.s. fejl, der betyder noget for skottens fysik eller psyke. Det vil også være ønskværdigt, at man tilførte racen noget, der var bedre end det, man havde.

 

Du har et ansvar overfor den enkelte hvalp - d.v.s. at vi sørger for at have tiden og overskuddet til at præge hvalpen, således at dens kommende familie får en sund og harmonisk lille skotte, der er villig til at udforske dens nye verden.

 

Derfor får vi også kun et enkelt kuld hvert eller hvert andet år. Det kræver forberedelse og en hel del arbejde, når hvalpene er der - men det er også sjovt.

Vi har i vores avlsarbejde fået gode råd og hjælpende hænder fra flere opdrættere, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Det er dejligt at opleve den villighed der er i forhold til at dele ud af sin viden.

 

Vi er medlem af Dansk Kennel Klub  og Dansk Terrier Klub og har gennemgået DKK`s opdrætteruddannelse.

Derfor får vores hvalpe også en stambog med fra Dansk Kennel Klub - vi mener at det er vigtigt fordi den er beviset på vores avlsarbejde og viser at vi har gjort os overvejelser. Stambogen gør at vores hvalpekøbere kan se, hvad der ligger bag deres hvalps smukke øjne.